Pořad bohoslužeb 17. 3. - 24. 3. 2019

17.03.2019

Neděle, 17. března - 2. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 18. března - Nezávazná památka Sv. Cyrila Jeruzalemského

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za † dárce farnosti

Úterý, 19. března - Slavnost Sv, Josefa, snoubence Panny Marie

17:00 - mše sv. v kostele bez úmyslu

Středa, 20. března

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za Zdenka Chlápka a Štěpána Kiše

Čtvrtek, 21. března

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za děti a vnoučata

Pátek, 22. března

16:30 - křížová cesta v kostele
17:00 - mše mše sv. v kostele obětována za † Andělu Janalíkovou, sourozence a rodiče

Sobota, 23. března - Nezávazná památka Sv. Turibia z Mongroveja

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

Neděle, 24. března - 3. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Pelcová a Zichalová.
  • Zveme na divadelní inscenaci hry sv. Jana Pavla II. Před zlatníkovým krámkem v sobotu 30. 3. v 19 h v KD v Rajnochovicích.
  • Zveme mládež na ADSM v Přerově, tedy na oslavu Světového dne mládeže, v sobotu 13. 4., nejlépe i s pátečním předprogramem.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 795 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.