Pořad bohoslužeb 18. - 25. 10. 2020

19.10.2020

Týden po 29. neděli v mezidobí | roční cyklus A

1. týden žaltáře| Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle. 18. října - 29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření 

UPOZORNĚNÍ: DLE NAŘÍZENÍ MZČR JE ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ OMEZENA NA 6 OSOB, KROMĚ KNĚŽÍ A ASISTENCE.

Pondělí. 19. října - Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

18:00 - Mše sv. obětována za zdraví duše i těla, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Úterý. 20. října

Mše sv. není celebrována.

Středa. 21. října - Nezávazná památka bl. Karla I. Rakouského

18:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † manžela, zetě a živou rodinu

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZPŘÍSNĚNÍ VLÁDNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ BUDOU BOHOSLUŽBY OD ČTVRTKA SLOUŽENY SOUKROMĚ NA ZADANÉ ÚMYSLY 

Čtvrtek. 22. října - Nezávazná památka sv. Jana Pavla II.

18:00 - Mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Pátek. 23. října - Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

18:00 - Mše sv. obětována za † Václava a Marii Hasalovy

Sobota. 24. října - Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta

18:00 - Mše sv. obětována za † Marii Dubjákovou, živou a zemřelou rodinu

Neděle. 25. října - 30.neděle v mezidobí

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). V kostele může být kromě kněží a asistence pouze 6 osob. Nad tento počet je možné být přítomen na mši svaté skrze venkovní rozhlas.
  • Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání vždy po 15 minutách a s možností svátosti smíření.
  • Stále platí pravidelné středeční a nedělní odvozy z Podhradní Lhoty do kostela.
  • Příští neděli se mění čas z letního na zimní, tj. o hodinu zpět.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Sbírka z minulé neděle činila 3 498 Kč.