Pořad bohoslužeb 18. 25. 4. 2021

18.04.2021

Neděle, 18. dubna - 3. neděle velikonoční

8:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Šindelkovu a Malíkovu
9:00 - Mše sv. obětována za poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
10:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace, svátostné požehnání

Pondělí, 19. dubna - Votivní sv. Josefovi

18:00 - Mše sv. obětována za církevní školy

Úterý, 20.dubna

Mše sv. nebude celebrována


Středa, 21. dubna - Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

18:00 - Mše sv. obětována za poděkování za dar života s prosbou o boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

Čtvrtek, 22. dubna

18:00 - volný úmysl


Pátek, 23. dubna - Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a učitele církve

18:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé Vojtěchy v rodině a farnosti a za zemřelého manžele

Sobota, 24. dubna - Sv. Jiří, mučedníka, s nedělní platností

18:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Suchánkovou

Neděle, 25. dubna - 4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, Sbírka na Křesťanská média

8:00 - Mše sv. obětována za Františka a Aloisii Čubovy, živou a zemřelou rodinu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za zemřelou Annu Rakúsovou, syny Laďu a Františka, živou a zemřelou rodinu
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • V sobotu 1. 5. se uskuteční farní pouť do kostela sv. Ludmily v Suché Lozi a poutního kostela Panny Marie v Uherském Brodě. Bližší informace budou upřesněny dle aktuálních epidemiologických opatření.

  • Dne 24. 4. uzavřou v Rajnochovicích církevní manželství Jan Krátký z Lobodic a Jana Uhříková z Rajnochovic.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 038 Kč.