Pořad bohoslužeb 19. - 26. 1. 2020

19.01.2020

Týden po 2. neděli v mezidobí | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 19. ledna - 2. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

TENTO TÝDEN JSOU MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY CELEBROVÁNY V KAPLI SV. JANA NA FAŘE

Pondělí, 20. ledna - Nezávazná památka sv. Šebestiána

17:00 - mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Úterý, 21. ledna - Památka sv. Anežky Římské

Mše svatá není celebrována.

Středa, 22. ledna

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † manžela, sestru a rodiče

Čtvrtek, 23. ledna

Mše svatá není celebrována.

Pátek, 24. ledna - Památka sv. Františka Saleského

17:00 - mše sv. obětována za † Josefu Dobšovu a manžela

Sobota, 25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla

18:00 - mše svatá obětována za † Františka Škařupu, jeho rodiče a Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu Škařupovu a Stojanovu

Neděle, 26. ledna - 3. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme za úterní úklid stromků všem zúčastněným.
  • V týdnu od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Dnes 19/01/2020 v 16 hodin naši ministranti jedou na společný výlet do Zlína.
  • Mládež je zvána v pátek do Holešova na večer chval, který začíná mší svatou v 18 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
  • Zveme na Hromniční pouť matek do Šternberka v sobotu 1. února 2020. Zapsat se můžete vzadu na stolku.
  • Při tříkrálové sbírce se v Rajnochovicích vybralo 15 101,- KČ a v Podhradní Lhotě 16 357,- KČ.
  • Otec arcibiskup vyzývá všechny muže, kteří uvažují o kněžském povolání, aby se pro bližší informace obrátili na své kněze.
  • Jelikož je v zemi stále velký nedostatek vody, tak otec arcibiskup Jan vyzývá k prosbám o vláhu pro naši zemi.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 768,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz