Pořad bohoslužeb 19. - 26. 5. 2019

19.05.2019

Neděle, 19. května - 5. neděle velikonoční

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 20. května - Památka sv. Klementa Maria Hofbauera

18:00 - mše sv. obětována za Jindřicha a Marii Vackovy a živou rodinu

Úterý, 21. května

Mše sv. není celebrována.

Středa, 22. května - Nezávazná památka sv. Rity z Cascie

18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † Žofii a Aloise Dubjákovy, vnučku Annu a duše v očistci

Čtvrtek, 23. května

18:00 - mše sv. obětována za blahořečení vojenského kaplana Emila Kapauna a české vojáky v zahraničních misích

Pátek, 24. května - Nezávazná památka Panny Marie Pomocnice křesťanů
Den modliteb za církev v Číně

18:00 - mše svatá obětována za † Emilii Einšpiglovou, rodiče, sourozence a živou rodinu


Sobota, 25. května

18:00 - mše svatá obětována za † Josefa a Marii Valentovy

Neděle, 26. května - 6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Již v předstihu zveme děti na víkend pro děti z farnosti, který bude na faře od 31. 5. do 2. 6., také zveme mládež na letní RAFT camp od 28. 7. do 3. 8., přihlášky na internetu (mladez.ado.cz), a celou farnost zveme na farní den, který se uskuteční v neděli 9. 6. odpoledne.
  • Děkujeme za další fázi brigády na obnově farního plotu.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na křesťanská média činila 5 622 Kč.
  • Ohlášky před sňatky v našem kostele: 25. 5. budou oddáni Michal Stolář a Jaroslava Jurčová, 1. 6. Michal Frydrych a Nikola Václavíková, 8. 6. Ondřej Žídek a Martina Marková, 15. 6. Filip Šustek a Justýna Trličíková.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.