Pořad bohoslužeb 19. - 26. 7. 2020

19.07.2020

Týden po 16. neděli v mezidobí | roční cyklus A

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 19. července - Slavnost posvěcení kostela
16. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 20. července

18:00 - mše sv. obětována za † Jindřicha a Františku Chromcovy, rodiče z obou stran a sourozence

Úterý, 21. července

Mše sv. není celebrována.

Středa, 22. července - Svátek sv. Marie Magdalény

Mše sv. není celebrována.

Čtvrtek, 23. července - Svátek sv. Brigity

Mše sv. není celebrována

Pátek, 24. července - Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa

18:00 -mše sv. obětována na poděkování za 60 let života

Sobota, 25. července - Svátek sv. Jakuba

18:00 - mše svatá obětována za bratry Františka, Václava a Jindřicha Rajnochovy (a na poděkování za 60 let života)

Neděle, 26. července - Poutní slavnost sv, Anny
17. neděle v mezidobí

7:00 - Příležitost ke svátosti smíření
7:30 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé Anny z farnosti
9:00 - Mše sv. obětována za poutníky
10:30 - Mše sv. obětována za poutníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Nadační fond Credo zve na benefiční evangelizační program "Milované město", který se uskuteční ve Zlíně dnes od 16 do 19 h.
  • Zveme na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích. Přihlášky jsou k dispozici na farním webu a přihlašování je možné do zítřka.
  • Děti prvokomunikanti si můžou vyzvednout upomínky k prvnímu svatému přijímání v sakristii.
  • Děkujeme za pouťový úklid kostela i ten pravidelný. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • V případě nutnosti (pohřeb, zaopatření) kontaktujte P. Antonína Ptáčka (tel. 731 402 062).
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 017 Kč.