Pořad bohoslužeb 2. - 9. 2. 2020

02.02.2020

Týden po Svátku uvedení Páně do Chrámu | roční cyklus A

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 2. února - Svátek uvedení Páně do chrámu

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

TENTO TÝDEN JSOU MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY CELEBROVÁNY V KAPLI SV. JANA NA FAŘE

Pondělí, 3. února- Nezávazná památka sv. Blažeje
Výroční den posvěcení kaple sv. Jana na faře

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 4. února

Mše svatá není celebrována.

Středa, 5. února - Památka sv. Agáty

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek, 6. února - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 8. února - První pátek v měsíci

17:00 - mše sv. obětována a děti, vnoučata a pravnoučata

Sobota, 8. února - Nezávazná památka sv. Josefíny Bakhity

18:00 - mše svatá obětována na poděkování za dar přijetí svátosti biřmování

Neděle, 9. února - 5. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes po požehnání bude ministrantská schůzka.
  • Pastorační rada farnosti bude až následující neděli.
  • Nemocné budeme navštěvovat až v pátek 14. února.
  • V týdnu 10. - 16. 2. 2020 proběhne Národní týden manželství. Více informací na www.tydenmanzelstvi.cz
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Hana Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 2 905,- KČ.