Pořad bohoslužeb 2. - 9. 8. 2020

02.08.2020

Týden po 18. neděli v mezidobí | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


POZOR! KVŮLI PRŮBĚHU RAFT campu NA PŘÍSTAVU JE ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB V PRŮBĚHU TÝDNE - Z OBVYKLÝCH 18:00 NA 17:30

Neděle, 2. srpna - 18. neděle v mezidobí
Začátek RAFT campu v Rajnochovicích

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 3. srpna

17:30 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 4. srpna - Památka sv. Jana Maria Vianneye

17:30 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Středa, 5. srpna - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

18:00 - Mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 6. srpna - Svátek Proměnění Páně
Doporučený svátek

15:00 - Zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého p. Jaroslava Surovce
17:30 - Mše sv. bez úmyslu.

Pátek, 7. srpna
První pátek v měsíci
Závěr RAFT campu

12:00 - Mše sv. bez úmyslu.
18:00 - Mše sv. za Ludmilu Čubovou a Boží požehnání pro živou rodinu

Sobota, 8. srpna - Památka sv. Dominika

18:00 - Mše sv. obětována za rodiče Dubjákovi a Doležalovi

Neděle, 9. srpna - 19. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření  ohlašujeme, že při mši svaté s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Kvůli RAFTcampu probíhajícímu ve dnech 2. 8. - 8. 8. 2020 bude změna času slavení mší svatých ve všední dny od pondělí do čtvrtka - čas se posouvá z obvyklých 18.00 na 17.30. Prosíme také o modlitbu za účastníky i organizační tým.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírky z poutní neděle činily celkem 21 555,- KČ.