Pořad bohoslužeb 20. - 27. 1. 2019

20.01.2019

Neděle, 20. ledna - 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 21. ledna - Památka sv. Anežky Římské

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana (na faře) obětována na poděkování za dar života s prosbou o dar Ducha Svatého

Úterý, 22. ledna - Nezávazná památka sv. Vincence

Mše sv. není celebrována.

Středa, 23. ledna

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za Annu a Jiřího Novotné

Čtvrtek, 24. ledna - Památka sv. Františka Saleského

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za zemřelou Hanu Hanákovou, rodiče Hanákovy a duše v očistci

Pátek, 25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za sourozence Marii a Josefa Šindelkovy, rodiče a sourozence

Sobota, 26. ledna - Památka sv. Timoteje a Tita

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za zemř. Františka Škařupu, jeho rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Škařupovu a Stojanovu

Neděle, 27. ledna - 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • Do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • V pátek 25. ledna se od 17:30 uskuteční další setkání mládeže holešovského děkanátu v Bystřici pod Hostýnem.
  • Ve dnech 25. - 27. ledna proběhne modlitební triduum MM. Program je na nástěnce.
  • V sobotu 2. února jsou maminky zvány na Hromniční pouť do Šternberka. Přihlašovací arch je vzadu na stolku.
  • Je k dispozici dost volných úmyslů na mše svaté na konec ledna a únor.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 019 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.