Pořad bohoslužeb 20. - 27. 10. 2019

20.10.2019

Neděle, 20. října - 29. neděle v mezidobí

93. Světový den misií
Den modliteb za misie

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 21. října - Nezávazná památka bl. Karla I. Rakouského

18:00 - mše sv. obětována za uzdravení nemocné osoby na přímluvu Panny Marie a za duše v očistci

Úterý, 22. října - Nezávazná památka sv. Jana Pavla II.

Mše sv. není celebrována.

Středa, 23. října - Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † manžela a rodiče z obou stran

Čtvrtek, 24. října - Památka sv. Antonína Marie Klareta

18:00 - mše sv. obětována za † Václava a Marii Měsícovi, živou rodinu a duše v očistci

Pátek, 25. října

18:00 - Mše svatá obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Sobota, 26. října

18:00 - mše svatá obětována za Josefa a Marii Novosadovy a živou rodinu

Neděle, 27. října - 30. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes odpoledne od 15.00 bude na faře ministrantská schůzka. S sebou sportovní oblečení. Srdečně zveme všechny kluky a prosíme rodiče o podporu a povzbuzení. Termíny dalších schůzek jsou na nástěnce i na webových stránkách.
  • Příští neděli se mění čas z letního na zimní, tj. o hodinu zpět (pamatujte na změnu času v pořadu bohoslužeb) a budou k dispozici objednané stolní kalendáře.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Pelcová a Zichalová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na podporu misií.
    Sbírka z minulé neděle činila 4 167,- Kč.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz