Pořad bohoslužeb 20. - 27. 12. 2020

20.12.2020

Pozor! Změna nedělního pořadu bohoslužeb z důvodu zpřísnění vládních protiepidemických opatření!


Drazí farníci,
dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření (PES - stupeň 5) ohlašujeme, že účast na mši svaté se od neděle 27. 12. 2020 (Svátek Svaté rodiny Josefa, Marie a Ježíše) omezuje na 20 osob. Proto je nutné provést rezervaci formou telefonické domluvy nebo SMS zprávy na tel. čísle 731 621 106.

Dále je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii.


Neděle, 20. prosince - 4. neděle adventní

7:30 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Steinbauerovu, Vinklárkovu a Vrtalovu
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:30 - Mše sv. obětována  na poděkování za přijatá dobrodiní a duše v očistci 
14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření na faře

Pondělí, 21. prosince

6:30 - Rorátní mše sv. obětována  za zemřelé farníky druhé poloviny kalendářního roku, za které nebyla sloužena zádušní mše sv.

Úterý, 22. prosince

Mše sv. není celebrována.

Středa, 23. prosince

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † manžela, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 24. prosince

6:30 - Rorátní mše sv. obětována na poděkování a za duše v očistci
15:00 - 16:00 | 21:00 - 22:00
- Možnost návštěvy jesliček v kostele

Pátek, 25. prosince - Slavnost Narození Páně

6:00 - Mše sv. obětována za občasné návštěvníky bohoslužeb
7:30
- Mše sv. bez úmyslu
9:00 - Mše sv. obětována za † Františka a Anežku Klečkovy, syna Františka, živou a † rodinu
10:30 - Mše sv. bez úmyslu
14:30 - Adorace se svátostným požehnáním

Sobota, 26. prosince - Svátek sv. Štěpána

7:30 - Mše sv. bez úmyslu.
9:00  - Mše sv. obětována za vzájemnou lásku, úctu a věrnost manželů

Pozor! Změna nedělního pořadu bohoslužeb z důvodu zpřísnění vládních protiepidemických opatření!

Neděle, 27. prosince - Svátek Svaté rodiny Josefa, Marie a Ježíše

7:00 - Mše sv. bez úmyslu
8:00 - Mše sv. bez úmyslu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu s prosbou o uzdravení a osvobození, duše v očistci a živou rodinu na přímluvu Panny Marie
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání

K obnově manželských slibů dodatečně uveřejníme aktualizaci informací.

Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření (PES - stupeň 5) ohlašujeme, že účast na mši svaté se od neděle 27. 12. 2020 (Svátek Svaté rodiny Josefa, Marie a Ježíše) omezuje na 10% dle plochy kostela. Proto je nutné provést rezervaci formou telefonické domluvy nebo SMS zprávy na tel. čísle 731 621 106.


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 40 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Předvánoční zpovídání 20. 12. na faře od 14.30 do 15.30. Zpovídat bude též o. Jan z BpH.
  • Děkujeme mužům za nachystání stromků a připomínáme pondělní zdobení od 15 h.
  • Především děti s rodiči zveme k jesličkám ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 a připomínáme zdobení stromu andělíčky z adventní aktivity. Návštěva jesliček bude možná i od 21.00 do 22.00. Do 10 osob je možné si zazpívat také koledy.
  • Také bude možnost si vzít domů ve vlastní lampičce Betlémské světlo.
  • Tříkrálová sbírka letos nebude klasickou formou (tzn., že nebudou chodit koledníci), ale kasičky budou v kostele, obchodě a na poště (v Podhradní Lhotě také na úřadě). V kostele si můžete půjčit požehnanou křídu nebo si přímo vzít nálepku na dveře.
  • V neděli při každé mši svaté bude obnova manželských slibů žehnání vína.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na misie činila 5 614 Kč.