Pořad bohoslužeb 20. - 27. 9. 2020

23.09.2020

Týden po 25. neděli v mezidobí | roční cyklus A
1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 20. září - 25. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 21. září - Svátek sv. Matouše

18:00 - Mše sv. obětována za † Václava Ševelu a požehnání pro živou rodinu

Úterý, 22. září

Mše sv. není celebrována.

Středa, 23. září - Památka sv. Pia z Pietrelciny

18:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za dědi vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 24. září

18:00 - mše svatá obětována Na poděkování s prosbou o zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie

Pátek, 25. září

18:00 - mše sv. obětována za † rodiče Camfrlovy, jejich sourozence, duše v očistci a živou rodinu

Sobota, 26. září - Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána

18:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu

Neděle, 27. září - 26. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). K stání je určeno jen 10 míst.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Zichalová a Pelcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 576 Kč.