Pořad bohoslužeb 20.6. - 27.6. 2021

23.06.2021

Neděle, 20. června - 12. neděle v mezidobí - den otců

8:00 - Mše svatá obětována za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná Na poděkování za 25 let Archy, za všechny dobrodince a s prosbou o Boží požehnání pro vedoucí a děti

Pondělí, 21 .června - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18:00 - Mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Dubjákovu a Doležalovu

Úterý, 22. června - Památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníka

mše svatá nebude celebrována

Středa, 23. června 

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého manžela a rodiče z obou stran

Čtvrtek, 24. června - Slavnost narození sv. Jana Křtitele

18:00 - Mše svatá obětovaná Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Pátek, 25. června

18:00 - Mše svatá obětovaná za s. Justýnu Kracíkovou OP a Filipa Němce při příležitosti jejich narozenin

Sobota, 26. června - S nedělní platností

18:00 - bez úmyslu

Neděle, 13. června - 11. Neděle v mezidobí

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 - Adorace, svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Jste zváni na oslavy 25 let Archy, po mši sv., kterou bude slavit otec biskup Mons. Josef Nuzík bude přímo v kostele moderovaný vzpomínkový program a pak se bude pokračovat v oslavách na Arše, vč. dobrovolné hry pro všechny věkové kategorie. Prosíme o pomoc s občerstvením.

  • V úterý zveme na tradiční ProsPěš pouť (prosebná pěší pouť) na Svatý Hostýn. Odchod v 7 hodin od kaple v P. Lhotě, mše sv. v 14 hodin.

  • Také zveme děti od 1. do 9. třídy na Přespáčko na faře, které začíná v pátek mší svatou v 18 hodin a končí v neděli farní mší svatou v 9 hodin. Prosíme o příspěvky do kuchyně.

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Příští týden v neděli po požehnání se budeme loučit s naším farářem otcem Jiřím a děkovat mu za jeho 11letou službu v naší farnosti. Jste zváni k posezení v Paláci kultury a sportu Mons. Ivana Fišara. Prosíme o pomoc s občerstvením.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 7 511 Kč.