Pořad bohoslužeb 21. 10. - 28. 10. 2018

27.10.2018

Neděle, 21. října - 29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 22. října - Nezávazná památka sv. Jana Pavla II.

18:00 - mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Hradilovu

Úterý, 23. října - Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

Mše sv. není sloužena.

Středa, 24. října - Nezávazná památka sv. Antonína Maria Klareta

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za zemř. manžela, sestru a rodiče

Čtvrtek, 25. října

18:00 - mše sv. obětována za zdraví duše i těla, dary Ducha Sv. a ochranu Panny Marie

Pátek, 26. října

18:00 - mše sv. obětována na poděkování za 45 let života

Sobota, 27. října

18:00 - mše svatá obětována za zemř. Josefa a Marii Novosadovy a živou rodinu

Neděle, 28. října - 30. neděle v mezidobí, Výročí 100 let od vzniku ČSR

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky, poděkování za naši vlast
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • Příští neděli 28. 10. si budeme připomínat výročí 100 let od vzniku ČSR.
  • Příští neděli se také mění čas z letního na zimní, tj. o hodinu zpět.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová. Také děkujeme klukům Steinbauerovým za včerejší nezištnou brigádu.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 8 794 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.