Pořad bohoslužeb 21. - 28. 2021

21.02.2021

Neděle, 21. února, - 1 neděle postní
Sbírka "Svatopeterský haléř"

8:00 -  Mše sv. obětována za zemřelého Josefa Vlčka, živou a zemřelou rodinu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Bez úmysl
14:30 - Křížová cesta - Děti (Schola)


Pondělí, 22. února, - svátek Stolce sv. Petra, apoštola

17:00 - Mše sv. obětována za dvě nemocné osoby s prosbou o uzdravení na přímluvu Panny Marie, duše v očistci a živou rodinu

Úterý, 23. února, - SV. Polykarpa, biskup a mučedníka

 mše nebude celebrována 


Středa, 24. února

17:00 - - Mše sv. obětována za zemřelou Marii Dubjákovou, dva bratry, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek, 25. února

17:00 - Mše sv. obětována za zemřelé dvoje rodiče, s prosbou o dar zdraví pro rodinu

Pátek, 26. února

16:30 - Křížová cesta
17:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu s prosbou o uzdravení a osvobození na přímluvu Panny Marie, duše v očistci a živou rodinu

Sobota, 27. února - S nedělní platností

18:00 - Mše sv. obětována za poděkování 20 let života s prosbou o boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let


Neděle, 28. února - 2. neděle postní

8:00 - Mše sv. obětována za Anežku a Rajmunda Škařupovy, dva zetě, rodiče, sourozence a duše v očistci
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za rodiče, bratra, manžela, duše v očistci a za dar zdraví
14:30 - křížová cesta - ministranti


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz.

  • Vzadu v kostele a také na stolku uprostřed kostela je možnost si vzít schránky postní almužny.

  • V pátek bude v kostele od 18.00 schůzka pro nové ministranty. Odvoz zpět zajištěn.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce Haléř sv. Petra, která je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Sbírka z minulé neděle činila 4 196 Kč.