Pořad bohoslužeb 21. - 28. 3. 2021

21.03.2021

Neděle, 21. března - 5. neděle postní

8:00 - Mše sv. obětována za živou a † rodinu Cíchovu a Matušů 
9:00 - Mše sv. obětována za † Josefa Sanitráka, jeho rodiče, živou rodinu a duše v očistci 
10:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:00 - Křížová cesta - muži

Pondělí, 22. března

17:00 - Mše sv. obětována na poděkování za dar života při výročí 80 let  

Úterý, 23. března

Mše sv. není celebrována.

Středa, 24. března - Sv. Patrika, biskupa

17:00 - Mše sv. obětována na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a pomoc do dalších let

Čtvrtek, 25. března - Slavnost zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

17:00 - Mše sv. bez úmyslu

Pátek, 26. března

16:30 - křížová cesta
17:00 - Mše sv. bez úmyslu

Sobota, 20. března
Se sobotní platností

18:00 - Mše sv. obětována za † manžele Marii a Rudolfa Židkovy, děti a duše v očistci

Neděle, 28. března - Květná neděle

8:00 - Mše sv. obětována za Marii a Milana Uhříkovy a živou rodinu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. bez úmyslu
14:30 - Křížová cesta - mládež
15:00 - 16:00 - Možnost svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Mladé zveme v pátek od 19 hodin a v sobotu od 9.30 ke sledování online Arcidiecézního setkání mládeže z olomoucké katedrály. Více informací na facebookové stránce Arcidiecézní setkání mládeže.
  • Příští neděli se budou vybírat schránky postní almužny.
  • Příští neděli bude předvelikonoční zpovídání po křížové cestě od 15.00 do 16.00 v kostele. V týdnu bude také možnost zpovědi v Holešově, rozpis je na našich webových stránkách.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 820 Kč.