Pořad bohoslužeb 21. - 28. 3. 2021

22.03.2021

Neděle, 21. března - 5. Neděle postní

8:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Cíchovu a Matušů
9:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Josefa Sanitráka, jeho rodiče, živou rodinu a duše v očistci
10:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:00 - křížová cesta - muži

Pondělí, 22. března

17:00 Mše sv. obětována za poděkování za dar života při výročí 80 let

Úterý, 23. března

Mše sv. Nebude celebrována

Středa, 24. března

17:00 Mše sv. obětována za na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a pomoc do dalších let

Čtvrtek, 25. března - Slavnost Zvěstování Páně - den modliteb za úctu k počatému životu a za dar nenarozené děti

17:00 Mše sv. obětována za Poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie a sílu Ducha Svatého 

Pátek, 26. března

16:30 Křížová cesta
17:00 bez úmyslu

Sobota, 27. března - nedělní platností

Mše Svatá nebude celebrována

Neděle, 28. března - Květná Neděle

8:00 Mše sv. obětována za Marii a Milana Uhříkovy a živou rodinu
9:00 Mše sv. obětována za farníky
10:00 Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Škařupovu, Žídkovu, Gregušovu a Majtánovu
14:30 Křížová cesta - mládež
15:00 - 16:00 - Možnost svátost smíření 

  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Mladé zveme v pátek od 19 hodin a v sobotu od 9.30 ke sledování online Arcidiecézního setkání mládeže z olomoucké katedrály. Více informací na fb stránce Arcidiecézní setkání mládeže.

  • Příští neděli se budou vybírat schránky postní almužny.

  • Ratolesti (kočičky) budou k dispozici.

  • Příští neděli bude předvelikonoční zpovídání po křížové cestě od 15.00 do 16.00 v kostele. V týdnu bude také možnost zpovědi v Holešově, rozpis je na našich webových stránkách.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 820 Kč