Pořad bohoslužeb 21. - 28. 6. 2020

21.06.2020

Týden po 12. neděli v mezidobí | roční cyklus A

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 21. června - 12. neděle v mezidobí
Den otců

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 22. června - Nezávazná památka sv. Jana Fischera

18:00 - mše svatá obětována za † Anežku Příkazskou, manžela a rodiče

Úterý, 23. června

Mše sv. není celebrována.

Středa, 24. června - Slavnost narození sv. Jana Křtitele

18:00 - mše sv. obětována na poděkování za dar života a na poděkování za přijatá dobrodiní, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 25. června

18:00 - mše sv. obětována za zemřelého manžela a živou rodinu

Pátek, 26. června

18:00 - mše sv. celebrována bez úmyslu.

Sobota, 27. června - Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského

14:00 - Svatba J. Knotka & J. Baďurové
18:00 - mše svatá obětována za rodinu Doležalovu a Dubjákovu a živou rodinu

Neděle, 28. června - 13. neděle v mezidobí
První svaté přijímání

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Rodiče prvokomunikantů se setkají v pondělí 22/06/2020 v 19 hodin na faře.
  • Zveme děti od 1. do 9. třídy na víkend pro děti z farnosti na faře. Začínáme páteční farní mší sv. v 18 hodin v kostele a končíme nedělní farní mší svatou v 9 hodin.
  • Také zveme na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích. Přihlášky jsou k dispozici na farním webu.
  • Ohlášky před sňatkem: Dne 27. 6. vstoupí do svazku manželského v Hustopečích n. B. Lukáš Vacek z Podhradní Lhoty a Tereza Maťová ze Všechovic.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 516 Kč.