Pořad bohoslužeb 21. - 28. 7. 2019

21.07.2019

Neděle, 21. července - Slavnost posvěcení kostela

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 22. července - Svátek sv. Marie Magdalény

18:00 - mše sv. obětována za † Jindřicha a Františku Chromcovy, rodiče z obou stran a sourozence

Úterý, 23. července - Svátek sv. Brigity

Mše sv. není celebrována.

Středa, 24. července - Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za hasiče Karáska

Čtvrtek, 25. července - Svátek sv. Jakuba

18:00 - mše sv. obětována za † manžele Rudolfa a Marii Žídkovy, děti a duše v očistci

Pátek, 26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny

18:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé Anny z farnosti a zemřelou rodinu

Sobota, 13. července - Památka sv. Gorazda a druhů

18:00 - mše sv. bez úmyslu

Neděle, 21. července - Poutní slavnost sv. Anny

7:00 - příležitost ke svátosti smíření
7:30 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za poutníky z Loukova a okolí
10:30 - slavnostní mše sv. obětována za poutníky z Bystřice p. Hostýnem a okolí
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a novokněžské požehnání
17:00 - mše sv. obětována za začínající Raft Camp


  • Děkujeme za úklid kostela před poutí. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Poutním celebrantem a kazatelem bude novokněz a zlínský kaplan P. Ondřej Talaš.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 737,- KČ.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.