Pořad bohoslužeb 21. 4. - 28. 4. 2018

21.04.2019

Neděle, 21. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka na Arcidiecézní kněžský seminář v Olomouci

9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a slavnostní Te Deum

Pondělí, 22. dubna - Pondělí ve Velikonočním oktávu

7:30 - mše svatá obětována na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let 

Úterý, 23. dubna - Úterý ve Velikonočním oktávu

18:00 - mše svatá obětována za Marianu a Jindřicha Ručkovy

Středa, 24. dubna - Středa ve Velikonočním oktávu

18:00 - mše svatá obětována za † manžela a živé a † Vojtěchy z farnosti

Čtvrtek, 25. dubna - Čtvrtek ve Velikonočním oktávu

18:00 - mše svatá obětována za Antonína a Marii Vinklárkovy

Pátek, 26. dubna - Pátek ve Velikonočním oktávu

18:00 - mše svatá obětována za † Alenu Valovu, rodiče Valovy a Mořkovské, † Vojtěcha Stašu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Sobota, 27. dubna - Sobota ve Velikonočním oktávu

18:00 - mše svatá obětována za † Jaroslava a Marii Horákovy a † Jaromíra Zábranského 

Neděle, 28. dubna - 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu liturgie tridua: těm, kdo připravovali, uklízeli a zdobili kostel, sboru, schole, ministrantům a všem ostatním.
  • Děkujeme také všem, kdo jakkoli přispěli k agapé po vigilii vzkříšení. 
  • Připomínáme, že dnes ve 12:00 na ČT2 bude slavnostní velikonoční požehnání Urbi et Orbi papeže Františka spojené s plnomocnými odpustky.
  • Dnes ve 14:30 jste zváni na svátostné požehnání a slavnostní Te Deum. Při adoraci budeme pokračovat v modlitbě novény k Božímu milosrdenství.
  • Příští neděli se na sv. Hostýně koná pouť hasičů.
  • Na státní svátek ve středu 1. 5. se koná farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na poutní místo Cvilín u Krnova. Přihlašovací arch je vzadu v kostele.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na Kněžský seminář a za dary na Boží hrob v Jeruzalémě, které jste dávali do kasičky.
  • Sbírka z minulé neděle činila 4 665 Kč.
  • Sbírka na motomed pro p. Měsíce je téměř hotová a Postní almužna vynesla 6 026 Kč. Děkujeme. 

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.