Pořad bohoslužeb 22. - 29. 12. 2019

23.12.2019

Týden po 4. neděli adventní | roční cyklus A

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 22. prosince - 4. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním v kapli na faře

Pondělí, 23. prosince

06:30 - poslední rorátní mše sv. obětována za † manžela, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Úterý, 24. prosince - Štědrý den

15:00 - vánoční mše sv. pro děti obětována za † Ludmilu Preislerovou, Vlastu a Jindřicha Rakúsovy a živou rodinu
23:00 - půlnoční mše sv. obětována za občasné návštěvníky bohoslužeb

Středa, 25. prosince - Slavnost Narození Páně

9:00 - mše sv. obětována za † Františka a Anežku Klečkovy a † syna
14:30
- adorace se svátostným požehnáním

Čtvrtek, 26. prosince - Svátek sv. Štěpána

09:00 - mše sv. obětována za duše v očistci

Pátek, 27. prosince - Slavnost sv. Jana
Patrocinium kaple na faře

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana na faře obětována za † Václava Žídka a živou rodinu | za † Vladimíra Perútku, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 28. prosince Svátek sv. Mláďátek

18:00 - mše svatá obětována  za † Jarmily Vašíčkovy, živou a zemřelou rodinu Vičanovu, Dubjákovu a Vašíčkovu

Neděle, 29. prosince - Svátek Svaté rodiny
Obnova manželských slibů

8:30 - příležitost ke svátosti smíření

9:00 - mše sv. obětována za farníky


  • Děkujeme našim týmákům a mládeži nejen z farnosti, kteří připravili "přespáčko" na faře.
  • Děkujeme za nachystání stromků a připomínáme pondělní zdobení po rorátech.
  • Využijte dnes 22/12/2019 možnost předvánoční zpovědi. Zpovídat se bude na faře v čase 14.30 - 15.30. Přijede také o. Vratislav ze Všechovic. Během zpovídání bude v kapli tichá adorace.
  • Děti s rodiči zveme na vánoční mši sv. v úterý v 15.00. Pro děti, které chodily na roráty a na nedělní mše sv. a připravovaly se tak na Vánoce, bude připravena odměna.
  • V pátek po mši sv. na faře bude žehnání vína.
  • Připomínáme, že letošní tříkrálový ples se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020. Téma je "Benátská noc". Prosíme o pomoc s dary do tomboly a srdečně zveme.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 827 Kč.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz