Pořad bohoslužeb 23. 12. - 30. 12. 2018

22.12.2018

Neděle, 23. prosince - 4. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a s udělováním svátosti smíření v kapli Sv. Jana (na faře).

Pondělí, 24. prosince - Štědrý den (Slavnost narození Páně, vigílie)

6:30 - rorátní mše sv. obětována za zemř. Marii a Jindřicha Ručkovy
15:00
- vánoční mše sv. pro děti
23:00
- půlnoční mše sv. obětována za občasné návštěvníky bohoslužeb

Úterý, 25. prosince - Slavnost narození Páně

9:00 - mše sv. obětována za zemřelé Františka a Anežku Klečkovy, živou a zemřelou rodinu a zemřelého syna Františka
14:30
- adorace se svátostným požehnáním

Středa, 26. prosince - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9:00 - mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Poláčkovu

Čtvrtek, 27. prosince - Slavnost sv. Jana, apoštola a evangelisty (patrocinium kaple na faře)

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za zemř. Ludmilu Žídkovou, manžela, rodiče a živou rodinu

Pátek, 28. prosince - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

13:00 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého pana Aloise Rýce

Sobota, 29. prosince - 5. den v oktávu Narození Páně

18:00 - mše svatá obětována za zemřelou Ludmilu Čubovu a živou rodinu

Neděle, 30. prosince - Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. s obřadem obnovy manželských slibů obětována za farníky 


  • Děkujeme našim týmákům a zdejší mládeži, kteří připravili "přespáčko" na faře.
  • Využijte dnes (neděle 23. 12. 2018) možnost předvánoční zpovědi. Zpovídat se bude na faře od 14.30 do 15.30. Přijede také o. Vratislav ze Všechovic. Během zpovídání bude v kapli tichá adorace.
  • Děti s rodiči zveme na vánoční mši sv. zítra v 15.00, při které uzavřeme adventní aktivitu.
  • Ve čtvrtek po mši sv. na faře bude žehnání vína a poté agapé!
  • Připomínáme, že letošní tříkrálový ples se uskuteční v sobotu 5. ledna 2019. Téma je "Sen noci svatojánské", proto bude vítán vhodný doplněk. Tradičně prosíme o pomoc s dary do tomboly a s občerstvením a srdečně zveme.
  • Děti se mohou přihlásit na Sněženky o jarních prázdninách na Arše již jen jako náhradníci.
  • Děkujeme za úklid kostela. Také tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 236 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.