Pořad bohoslužeb 23. 2. - 1. 3. 2020

23.02.2020

Týden po 7. neděli v mezidobí | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 23. února - 7. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 24. února

17:00 - mše sv. v kapli na faře obětována za zemřelé rodiče

Úterý, 25. února

Mše svatá není celebrována.

Středa, 26. února - Popeleční středa
Den přísného postu

17:00 - mše sv. v kostele obětována za zemřelé rodiče Uhříkovy a živou rodinu

Čtvrtek, 27. února

15:00 - Zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zesnulou Annu Provazníkovou

Pátek, 28. února

16:30 - Křížová cesta v kostele
17:00 - mše sv. v kostele bez úmyslu

Sobota, 29. února

18:00 - mše sv. v kapli na faře obětována za † Františka, Marii a syna, živou rodinu a duše v očistci.

Neděle, 1. března - 1. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


 • Zveme mladé od 15 do 18 let na Sněženky pro starší, které budou na faře od pondělí 2. 3. večer do pátku 6. 3. odpoledne. Přihlašování do pátku na www.pristav.ado.cz.
 • Připomínáme, že příští neděli začíná přihlašování na letní tábory na Arše na www.acha.ado.cz.
 • V sobotu 14. března 2020 jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu v Soběchlebích, kterou povede paní Jana Sieberová, zakladatelka domácí hospicové péče. Přihlašovat se můžete na emailu farasobechleby@seznam.cz nebo SMS na tel čísle +420 731 621 105. Režijní poplatek za obnovu činí 180,- KČ (pro studenty 120,- KČ). Více informací na plakátku níže. 
 • Na Popeleční středu vstoupíme do doby postní. Je to den přísného postu. Při mši svaté budeme udělovat popelec.
 • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
 • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na Haléř sv. Petra, je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • Sbírka z minulé neděle činila 4 769 Kč.

INFORMACE  K DUCHOVNÍ OBNOVĚ

PROGRAM

8:30 - Zahájení, modlitba růžence
9:00 - I. přednáškový blok & meditace
10:30 - II. přednáškový blok & meditace
11:30 - Modlitba bolestného růžence
12:00 - Oběd
13:30 - Konferece, odpovědi na Vaše dotazy
14:00 - III. přednáškový blok & meditace 
15:15 - Křížová cesta & Svátost smíření
16:00 - Mše sv. ve farním kostele, závěr obnovy

INFORMACE K DUCHOVNÍ OBNOVĚ

 • Účastníci obnovy mají zajištěné občerstvení a oběd.
 • Přihlášku s režijním poplatkem 180,-Kč, studenti 100,-Kč. odevzdejte na faře v Soběchlebích, nebo v sakristii kostela do 10. března 2019.
 • Ostatní se můžou přihlásit na email: farasobechleby@seznam.cz nebo sms na číslo 731 621 105.
 • Poplatek pak zaplatíte na místě. Doporučujeme Písmo svaté / Nový Zákon a sešit na poznámky.