Pořad bohoslužeb 23. - 30. 5. 2021

24.05.2021

Neděle, 23. května

8:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého Petra Vinklárka, živou a zemřelou rodinu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná za dar pokoje a míru ve světě

14:30 - Adorace, svátostné požehnání a te deum

Pondělí, 24. května

mše svatá nebude celebrována

Úterý, 25. května

mše svatá nebude celebrována

Středa, 26. května - Památka Sv.  Filipa Neriho, kněze

mše svatá nebude celebrována

Čtvrtek, 27. května - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a vděčného kněze

18:00 - Na poděkování za na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie u příležitosti životního jubilea

Pátek, 28. května

18:00 - Bez úmyslu

Sobota, 29. května - s nedělní platností, Sv. Pavla VI., papeže

18:30 - Bez úmyslu

Neděle, 30. května - Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 - Na poděkování za těžce nemocnou osobu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná za poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání

14:30 - Adorace, svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Dnes odpoledne po požehnání jste zváni na farní den.

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na církevní školy. Sbírka z minulé neděle činila 6 067 Kč.