Pořad bohoslužeb 23. - 30. 6. 2019

23.06.2019

Neděle, 23. června - 12. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00 - mše sv. pro návštěvníky Archy při příležitosti DOD na Arše

Pondělí, 24. června - Slavnost narození Sv. Jana Křtitele

18:00 - mše sv. obětována na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Úterý, 25. června

Mše sv. není celebrována.

Středa, 26. června

18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † manžela, bratra, rodiče a živou rodinu

Čtvrtek, 27. června - Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského

07:00 - mše sv. celebrována v kapli sv. Jana bez úmyslu.

Pátek, 28. června - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

18:00 - mše svatá obětována za † Vladimíra a Boženu Pecháčkovy a dar zdraví pro celou rodinu

Sobota, 29. června - Slavnost sv. Petra a Pavla
Kněžské svěcení v Olomouci

18:00 - mše svatá obětována za † Aloise Rýce, rodiče a živou rodinu

Neděle, 30. června - 13. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes (neděle 23. 6. 2019) nebude adorace a svátostné požehnání, protože dnes odpoledne proběhne na Arše den otevřených dveří (začátek v 14.00 mší svatou). Všechny srdečně zveme.
  • Centrum pro rodinný život v Olomouci ve spolupráci s P. Petrem Hofírkem připravilo pro rodiny mobilní aplikaci s názvem: Prázdninová cestička k Bohu. Můžete si ji stáhnout na Google Play, papírovou verzi si můžete vytisknout na www.rodinnnyzivot.cz, kde najdete podrobnější informace.
  • Příští neděli bude v Lipníku nad Bečvou primiční mše svatá novokněze P. Jana Faltýnka ve farním kostele sv. Jakuba v 15.00.
  • Děti zveme na farní tábor - chaloupku - od neděle 25. srpna do pátku 30. srpna. Přihlášky jsou v sakristii.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka na církevní školy z minulé neděle činila 6 745 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.