Pořad bohoslužeb 24. 11. - 1. 12. 2019

25.11.2019

Týden po Slavnosti Ježíše Krista Krále | 34. týden v mezidobí

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář


Neděle, 24. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 25. listopadu - Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

17:00 - mše sv. obětována za † manžela, dva bratry, dvoje rodiče, živou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie

Úterý, 26. listopadu

Mše sv. není celebrována.

Středa, 27. listopadu

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za zdraví duše i těla, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 28. listopadu

17:00 - mše sv. obětována za moudrost pro politiky a státníky

Pátek, 29. listopadu

17:00 - mše sv. obětována za † Davida Žejdlíka, Annu a Františka Doleželovy, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje

18:00 - mše svatá obětována za Antonína Novosada, jeho bratry, Františku a Antonína Smahelovy

Neděle, 1. prosince - 1. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
17:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes 24/11/2019 od 15.00 bude na faře ministrantská schůzka.
  • Ve středu 27/11/2019 se můžeme připojit k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných pro svou víru prostřednictvím iniciativy Červená středa. Mše svatá proto bude z formuláře za pronásledované křesťany.
  • Příští neděli 1/12/2019 bude žehnání adventních věnců a také je vzadu zápisový list k modlitbě za posvěcení rodin s putující souškou Panny Marie s Ježíškem.
  • Příští neděli 1/12/2019 v 18 hodin po svátostném požehnání bude zkouška sboru.
  • V kostele vzadu na stolku jsou k dispozici adventní kalendáře za 12 Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na Charitu činila 5 484,- KČ a na Biblické dílo činila 1 233,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz