Pořad bohoslužeb 24. 2. - 3. 3. 2019

23.02.2019

Neděle, 24. února - 7. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 25. února

17:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována na poděkování za 18 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Úterý, 26. února

Mše sv. není celebrována.

Středa, 27. února

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za rodiče Šebestovy, živou a † rodinu

Čtvrtek, 28. února

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana bez úmyslu.

Pátek, 1. března - První pátek v měsíci

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za rodinu Hradilovu

Sobota, 2. března

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za † Václava a Marii Rajnochovy, zetě Rudolfa, živou a † rodinu Rajnochovu a Kundrátovu

Neděle, 3. března - 8. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Příští neděli bude po mši svaté ministrantská schůzka.
  • Ministranti srdečně zvou do svých řad a ke službě u oltáře nové ministranty, které rádi v této službě vyučí. Odvoz po ministrantské schůzce domů bude zajištěn.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce Haléř svatého Petra, která je zaměřená na pomoc potřebným lidem v rámci celé církve.
  • Sbírka z minulé neděle činila 4 112,- KČ. 

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.