Pořad bohoslužeb 24. 3. - 31. 3. 2019

24.03.2019

Neděle, 24. března - 2. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 25. března - Slavnost zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozeným dětem

17:00 - mše sv. v kostele obětována za nemocné osoby, živou rodinu a duše v očistci

Úterý, 26. března

Mše sv. není celebrována.

Středa, 27. března

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za † bratra, manželku a rodiče.

Čtvrtek, 28. března

Mše sv. není celebrována.

Pátek, 29. března

16:30 - křížová cesta v kostele
17:00 - mše mše sv. v kostele obětována za dobrý úmysl dárce a duše v očistci

Sobota, 23. března - Nezávazná památka Sv. Turibia z Mongroveja

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana bez úmyslu.

Neděle, 24. března - 3. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Zkouška sboru bude od 18 h na faře.
  • Zveme na divadelní inscenaci hry sv. Jana Pavla II. Před zlatníkovým krámkem příští sobotu 30. 3. v 19 h v KD v Rajnochovicích > pozvánka zde
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 806 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.