Pořad bohoslužeb 24. - 31. 1. 2021

24.01.2021

Neděle, 24.ledna -3. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. obětována za zemřelého sourozence Šindelkovy

8:00 - Mše sv. obětována za manželství a rodinu

 9:00 - Mše sv. obětována za farníky

 10:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Josefu Dobšovou, manžela, dvě dcery, zetě a duše v očistci

14:30Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 25.ledna - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

17:00 - Mše sv. obětována za ministranty a scholičku

Úterý, 26.ledna - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

- Nebude celebrována

Středa, 27.ledna

17:00 - Mše sv. obětována za Josefa a Marii Šebestovy a jejich zemřelé sourozence

Čtvrtek, 28.ledna - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

17:00 - Mše sv. bude celebrována za poděkování za dar života našeho otce kaplana s prosbou o Boží požehnání do další let


Pátek, 29.ledna

17:00 - Bez úmyslu

Sobota, 30.ledna

Mše sv. s nedělní platností

18:00 - Mše sv. obětována za zemřelého kněze Jiřího Změlíka, faráře v Bojkovicích

Neděle, 31.ledna -4.neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. obětována za zemřelé manžele Vinklárkovy, syna a živou rodinu

8:00 - Mše sv. obětována za manželství a rodinu

9:00 - Mše sv. obětována za farníky

10:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Václava a Marii Rajnochovy, živou a zemřelou rodinu

14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • V pátek bude v kostele od 18.00 schůzka pro nové ministranty. Odvoz zpět zajištěn.

  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na podporu biblického apoštolátu. Sbírka z minulé neděle činila 3 989 Kč.