Pořad bohoslužeb 25. 10. - 1. 11. 2020

26.10.2020

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZPŘÍSNĚNÍ VLÁDNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ JSOU BOHOSLUŽBY SLOUŽENY SOUKROMĚ NA ZADANÉ ÚMYSLY 

Neděle. 25. října - 30. neděle v mezidobí

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí. 26. října

17:00 - Mše sv. obětována za dvě nemocné osoby s prosbou o uzdravení, obrácení, živou rodinu a  duše v očistci

Úterý. 27. října

Mše sv. není celebrována.

Středa. 28. října - Svátek sv. Šimona a Judy
Státní svátek

17:00 - Mše sv. obětována za Rudolfa Kundráta, živou a † rodinu

Čtvrtek. 29. října - Nezávazná památka bl. Marie Restituty Kafkové

17:00 - Mše sv. obětována za † Václava a Marii Měsícovy, živou rodinu a duše v očistci

Pátek. 30. října

17:00 - Mše sv. obětována za obrácení hříšníků

Sobota. 31. října - Nezávazná památka sv. Wolfganga

17:00 - Mše sv. obětována za Josefa a Marii Novosadovy, živou a † rodinu

Neděle. 1. listopadu - Slavnost všech svatých

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).
  • Individuální duchovní služba je v rámci opatření možná, ale společné mše svaté nikoliv.
  • Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • V neděli od 14.30 do 15.30 bude v kostele tichá adorace s podáváním svatého přijímání vždy po 30 minutách a s možností svátosti smíření.
  • Stále platí pravidelné nedělní odvozy z Podhradní Lhoty do kostela na adoraci.
  • Úmysly mší svatých budeme slavit soukromě na faře, pokud byste úmysl mše svaté ale chtěli přeložit na jindy, prosím zavolejte nám na faru.
  • Charita nabízí možnost potěšit vánočním balíčkem dítě z Ukrajiny. Balíček pro jedno dítě by měl obsahovat pouze nové věci, a to v hodnotě okolo 1 000 korun. Do balíčku nepatří cukrovinky a jeho hmotnost by neměla přesáhnout 4 kilogramy, v letošním roce je třeba dodržet ještě jedno nové pravidlo, a to přiložit seznam věcí, které jsou obsahem balíčku. Vánoční balíček je třeba dodat na nejbližší Charitu nejpozději do 1. prosince (nebo na faru nejpozději do 29. listopadu). Nebo je možné akci podpořit i finančně, a to prostřednictvím účtu 4030207/0100.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.