Pořad bohoslužeb 25. 11. - 2. 12. 2018

26.11.2018

Neděle, 25. listopadu - Slavnost Ježíše Krista krále

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 26. listopadu

17:00 - mše svatá obětována za zemřelého Davida Žejdlíka a živou rodinu

Úterý, 27. listopadu

Mše sv. není celebrována.

Středa, 28. listopadu

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za Vladimíra a Annu Jurkovy

Čtvrtek, 29. listopadu

17:00 - mše svatá obětována za zemř. manžela, dary Ducha Sv. a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek, 21. prosince - 

17:00 - mše sv. obětována za zemřelého Oldřicha Smahela, manželku a duše v očistci

Sobota, 1. prosince

18:00 - mše svatá obětována za živ. a zemř. rodinu Vinklárkovu a Ručkovu z Bílové

Neděle, 2. prosince - 1. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • Dne 25. listopadu se po požehnání se uskutečnilo setkání pastorační rady farnosti.
  • V pátek 30. 11. je možnost se zúčastnit děkanátního společenství pro mladé od 14 let v Bystřici pod Hostýnem od 19. hodin na faře (možnost zúčastnit se také mše svaté v 17.30). Setkání bude vždy jednou za 2 měsíce.
  • V sobotu 1. 12. bude den otevřených dveří od 9 hodin na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a také na SOŠ Dona Bosca v Kroměříži.
  • Příští neděli budou při mši svaté žehnány adventní věnce.
  • Již si můžete vzít vánoční oplatky cca 10 Kč a adventní kalenáře cca 12 Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden mají službu dle rozpisu M. Žídková a V. Zichalová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 914 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.