Pořad bohoslužeb 25. 4. - 2. 5. 2021

26.04.2021

Neděle, 25. dubna - 4. neděle velikonoční - den modliteb, za povolání k duchovnímu stavu, Sbírka na křesťanská média

8:00 - Mše svatá obětovaná za Františka a Aloisii Čubovy, živou a zemřelou rodinu
9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky
10:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelou Annu Rakúsovou, syny Laďu a Františka, živou a zemřelou rodinu 
14:30 - Adorace, svátostné požehnání


Pondělí, 26. dubna

18:00 - Bez úmyslu


Úterý, 27. dubna

mše svatá nebude celebrována

Středa, 28. dubna

15:00 - Pohřeb paní Marie Žejdlíkové

Čtvrtek, 29. dubna - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého Radka Uhříka, živou a zemřelou rodinu

Pátek, 30. dubna - Sv. Zikmunda, mučedníka

18:00 - Bez úmyslu


Sobota, 1. května - Sv. Josefa, dělníka, Farní pouť, S nedělní platností

11:30 - farní pouť
18:30 - Bez úmyslu


Neděle, 2. května - 5. Neděle velikonoční

8:00 - Mše svatá obětovaná za Poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie a boží požehnání do dalších let
9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky
10:00 - Bez úmyslu
14:30 - Adorace, svátostné požehnání

  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • V sobotu 1. 5. se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Mše svatá bude v 11.30. Linkový autobus jede od ObÚ v Rajnochovicích v 9.11, vlak do Bystřice v 9.36 a autobus z autobusového nádraží na Svatý Hostýn v 10.20. Zpátky jede autobus ze Svatého Hostýna přímo na nádraží v 13.00 a 14.20, kde navazuje vlak do Rajnochovic, akorát pak nenavazuje žádný autobus do Lhoty. Nebo je možnost jet vlakem do Loukova (autobus od ObÚ v 7.23 nebo v 9.11) a jít 7 km pěšky.

  • Od soboty také začnou májové pobožnosti u kaple v Podhradní Lhotě od 19 hodin, vyjma silného deště (více jak 2 mm/h) a tajfunu. Sněžení nevadí. Bude připravena také aktivita pro děti, jestli ji někdo připraví.

  • Mladé od 16 do 25 let zveme na letošní RAFTcamp, který se uskuteční na faře od 25. do 31. 7. Přihlašování od 1. 5. v 20.00 na pristav.ado.cz.

  • Oznamujeme, že na letní tábory na Arše je ještě několik volných míst pro kluky - na prvním turnusu, tzv. ministrantském, a také na třetím. Přihlašování na archa.ado.cz.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská média. Sbírka z minulé neděle činila 5 593 Kč.