Pořad bohoslužeb 28. 4. - 5. 5. 2019

28.04.2019

Neděle, 28. dubna - 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství*

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a korunka Božího milosrdenství

* v tento den je možné získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek

Pondělí, 29. dubna - Svátek sv. Kateřiny Sienské

18:00 - mše svatá obětována za † Radka Uhříka, živou a † rodinu

Úterý, 30. dubna - Nezávazná památka sv. Zikmunda

Mše sv. není celebrována.

Středa, 1. května - Nezávazná památka sv. Josefa, dělníka
Farní pouť na Cvilín
Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci

11:00 - mše svatá na Cvilíně, při příležitosti farní poutě, obětována na úmysly poutníků

Čtvrtek, 2. května - Památka sv. Atanáše

18:00 - zádušní mše sv. obětována za † Libora Vozáka

Pátek, 3. května - Svátek sv. Filipa a Jakuba
První pátek v měsíci

18:00 - mše svatá obětována za dvě blízké osoby s prosbou o další Boží pomoc a požehnání

Sobota, 4. května - Nezávazná památka sv. Floriána

18:00 - mše svatá bez úmyslu.

Neděle, 5. května - 3. neděle velikonoční

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Ve středu se koná farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na poutní místo Cvilín u Krnova, zájemci se zapisujte do archu vzadu v kostele. Odjezd v 8 h, cena 250 Kč, děti sleva.
  • Od středy začnou májové pobožnosti u kaple v Podhradní Lhotě, vždy v 19 hodin.
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za pomoc při obnově plotu kolem farní zahrady a prosíme o další.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Minulý týden se ve sbírce na Kněžský seminář vybralo 7 494 Kč, a v kasičce na Boží hrob v Jeruzalémě bylo 792 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.