Pořad bohoslužeb 1. - 8. 8. 2021

31.07.2021

Neděle, 1. srpna 2021 - Poutní slavnost Sv. Anny

7:00 - Příležitost ke Svátosti smíření
7:30 - Mše obětovaná za Farníky
9:00 - Mše obětovaná za Poutníky
10:30 - Mše obětovaná za Poutníky
14:30 - Adorace a svátostné a novokněžské požehnání


Pondělí, 2. srpna 2021 - Panny Marie, Královny andělů "Porciunkule"

18:00 - Mše obětovaná za zemřelé rodiče Forejtarovy, syna Františka a Josefa, duše v očistci a živou rodinu

Úterý, 3 srpna 2021

Mše svatá nebude celebrovaná 

 Středa, 4. srpna 2021 - Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

17:00 (v Komárně) - Bez úmyslu

18:00 - Mše obětovaná za zemřelou Ludmilu Čubovou při výročí 20 let odchodu z tohoto světa na přímluvu Panny Marie

Čtvrtek, 5. srpna 2021, - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

18:00 - Mše obětovaná za zemřelého Františka Rakusa, živou a zemřelou rodinu

Pátek, 6. srpna 2021, - Svátek Proměnění Páně (první pátek v měsíci)

18:00 Mše obětovaná za Josefa Šoltyse


Sobota, 7. srpna, 2021

18:00 - Mše obětovaná za zemřelou Zdenku Dytrychovou a rodiče

Neděle, 8. sprna 2021 - 19. neděle v mezidobí

8:30 Příležitost ke Svátosti smíření
9:00 - Mše obětovaná za Farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání
  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakkoliv podíleli na kráse liturgie při dnešní poutní slavnosti - za úklid kostela i kolem něj ženám, mužům a ministrantům, a pak také za výzdobu, sboru, schole, ministrantům a všem dalším.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby kostela. Sbírka z minulé neděle činila 5 657 Kč.