Pořad bohoslužeb 25. 8. - 1. 9. 2019

28.08.2019

Neděle, 25. srpna - 21. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 26. srpna

18:00 - mše obětována za živé a zemřelé členy živého růžence

Úterý, 27. srpna - Památka sv. Moniky

Mše sv. není celebrována.

Středa, 28. srpna - Památka sv. Augustina

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Čtvrtek, 29. srpna - Památka umučení sv. Jana Křtitele

18:00 - mše sv. obětována za † dárce farnosti

Pátek, 30. srpna

18:00 - mše obětována za živé a zemřelé spolužáky a učitele

Sobota, 31. srpna

18:00 - mše sv. obětována na dobrý úmysl dárce a duše v očistci

Neděle, 1. září - 22. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme za vaši duchovní podporu našich táborů na Arše.
  • Příští sobotu bude na sv. Hostýně Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin jako poděkování za ochranu během prázdnin s prosbou o požehnání do nového školního roku. Mši sv. v 10.15 na venkovním pódiu celebruje otec arcibiskup Jan. Po mši sv. začíná doprovodný program.
  • Příští neděli budeme žehnat školákům jejich aktovky, prosíme, abyste si je přinesli.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 316 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.

Soubor je ve formátu PDF.