Pořad bohoslužeb 26. 1. - 2. 2. 2020

25.01.2020

Týden po 3. neděli v mezidobí | roční cyklus A

3. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 26. ledna - 3. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

TENTO TÝDEN JSOU MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY CELEBROVÁNY V KAPLI SV. JANA NA FAŘE

Pondělí, 27. ledna - Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové

17:00 - mše sv. obětována za † sourozence Josefa, Marii a Amálii Šindelkovy, rodiče a ostatní sourozence

Úterý, 28. ledna - Památka sv. Tomáše Akvinského

Mše svatá není celebrována.

Středa, 29. ledna

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Annu a Jiřího Novotné

Čtvrtek, 30. ledna

17:00 - mše sv. obětována na poděkování za dar života, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

Pátek, 31. ledna - Památka sv. Jana Bosca

17:00 - mše sv. obětována na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Sobota, 1. února

18:00 - mše svatá obětována na poděkování za dar zdraví a přijatá dobrodiní a za živou rodinu

Neděle, 2. února - Svátek uvedení Páně do chrámu

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Zveme na Hromniční pouť matek do Šternberka v sobotu 1. února. Zapište se, prosím, na arch vzadu na stolku. Odjezd v 7:25 z Rajnochovic.
  • Následující neděli v 15:15 bude setkání pastorační rady.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hana Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 646 Kč.