Pořad bohoslužeb 26. 5. - 2. 6. 2019

26.05.2019

Neděle, 26. května - 6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 27. května - Památka sv. Augustina z Canterbury

18:00 - mše sv. obětována za † dárce farnosti

Úterý, 28. května

Mše sv. není celebrována.

Středa, 29. května

18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě bez úmyslu

Čtvrtek, 30. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Doporučený svátek

18:00 - mše sv. obětována za pomoc pro ty, kdo propadli nějaké závislosti a jejich blízké

Pátek, 31. května - Památka sv. Justýna
Začátek devítidenní přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého

18:00 - mše svatá obětována za † Vladimíra Perutku a živou rodinu

Sobota, 1. června

18:00 - mše svatá bez úmyslu.

Neděle, 2. června - 7. neděle velikonoční
Den modliteb za sdělovací prostředky.

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děti jsou zvány na víkend pro děti z farnosti, který bude na faře již příští víkend a celou farnost zveme na farní den, který se uskuteční za dva týdny v neděli 9. 6. odpoledne.
  • Srdečně zveme na Pouť křesťanských médií na Velehradě, která proběhne 1. 6.. Více informací naleznete na stránkách rádia Proglas: www.proglas.cz/pout2019
  • Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
  • Děkujeme za další fázi brigády na obnově farního plotu.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na pronásledované křesťany.
  • Sbírka z minulé neděle činila 4 366 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.