Pořad bohoslužeb 26. 7. - 2. 8. 2020

26.07.2020

Týden po 17. neděli v mezidobí | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 26. července - Poutní slavnost sv. Anny
17. neděle v mezidobí

7:00 - Příležitost ke svátosti smíření
'7:30 - Za živé a † Anny z farnosti
9:00 - Za poutníky
10:30 - Za poutníky
14:30 - Adorace, svátostné a novokněžské požehnání 

Pondělí, 27. července - Památka sv. Gorazda a druhů

18:00 - Mše sv. bude obětována za † rodiče Forejtarovy, syna Františka a Josefa, duše v očistci a živou rodinu


Úterý, 28. července

Mše nebude celebrována


Středa, 29. července - Památka sv. Marty

18:00 - Mše sv. za † rodiče Marii a Rudolfa Žídkovy, děti a duše v očistci v kostele sv. Anny v Rajnochovicích 


Čtvrtek, 30. července - sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

18:00 - Mše sv. bude za poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví


Pátek, 31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18:00 - Mše sv. Za † Petra Vinklárka, rodiče, * a † rodinu


Sobota, 1. srpna - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

18:00 - Za † Františka a Anežku Klečkovy a živou rodinu


Neděle, 2. srpna - 18.neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

  • Lesníci, myslivci a přátele lesa jsou v sobotu 1. srpna zváni na již 8. pouť "Zelenou stopu na Sv. Hostýn". Sraz je v 6:30 u kapličky v Podhradní Lhotě.
  • Děkujeme za veškeré přípravy na tuto slavnost - sbor, výzdoba, naladění varhan, ...
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za Vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 908 Kč.