Pořad bohoslužeb 27. 1. - 3. 2. 2019

25.01.2019

Neděle, 27. ledna - 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 28. ledna - Památka sv. Tomáše Akvinského

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana (na faře) obětována za zemř. manžele Vinklárkovy, syna a živou rodinu

Úterý, 29. ledna

Mše sv. není celebrována.

Středa, 30. ledna

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě bez úmyslu

Čtvrtek, 31. ledna - Památka sv. Jana Bosca

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 1. února - První pátek v měsíci

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za muže a ženy farnosti

Sobota, 2. února - Svátek uvedení Páně do chrámu

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za Anastázii Smolkovou jako poděkování za dožitých 94 let a duše v očistci 

Neděle, 3. února - 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Příští neděli po adoraci a svátostném požehnání bude udělování svatoblažejského požehnání proti bolestem krčním i dalšího zla.
  • Maminky přihlášené na Hromniční pouť do Šternberka pojedou v 7:30 z Rajnochovic v 7:35 z Podhradní Lhoty.
  • Příští neděli po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 079 Kč a v "černouškovi" se skrývaly 2 092 KČ.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.