Pořad bohoslužeb 27. 10. - 3. 11. 2019

27.10.2019

Neděle, 27. října - 30. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 28. října - Svátek sv. Šimona a Judy

9:00 - mše sv. obětována za † Rudolfa Kundráta, živou a zemřelou rodinu Kundrátovu a Rajnochovu

Úterý, 29. října - Nezávazná památka bl. Marie Restituty Kafkové

Mše sv. není celebrována.

Středa, 30. října

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Jiřího a Annu Novotné

Čtvrtek, 31. října - Nezávazná památka sv. Wolfganga

17:00 - mše sv. obětována za † Rostislava a Marii Dubjákovy, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu Dubjákovu, Pospíšilovu, Kubešovu, Palátovu a duše v očistci

Pátek, 1. listopadu - Slavnost všech svatých

17:00 - Mše svatá obětována za Jaroslava Urbánka, rodinu Chlápkovu a Tomšejovu

Sobota, 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18:00 - mše svatá obětována za Aloise a Marii Slámkovy, živou a zemřelou rodinu

Neděle, 3. listopadu - 30. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Ve dnech 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek - sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu (včetně lehkého).
  • 1. - 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné. (Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.)
  • K dispozici jsou stolní kalendáře a časopis Nezbeda pro děti.
  • V pátek budou kněží navštěvovat nemocné.
  • V sobotu po mši svaté proběhne na hřbitově pobožnost za naše zemřelé.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Pelcová a Zichalová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka na podporu misií činila 9 250,- KČ

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz