Pořad bohoslužeb 27. 12. 2020 - 3. 1. 2021

27.12.2020

Drazí farníci,
dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření (PES - stupeň 5) ohlašujeme, že účast na mši svaté se od neděle 27. 12. 2020 (Svátek Svaté rodiny Josefa, Marie a Ježíše) omezuje na 20 osob. Proto je nutné provést rezervaci formou telefonické domluvy nebo SMS zprávy na tel. čísle 731 621 106.

Prosíme farníky, aby se v neděli 3. 1. 2021 zúčastnili stejně jako v neděli 27. 12. 2020 (příklad: kdo se zúčastnil v neděli 27.12.2020 mše sv. v 8:00, prosíme, aby se zúčastnil i v neděli 3.1.2020 mše sv. v 8:00). 

Dále je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos. Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii.


Neděle, 27. prosince - Svátek svaté rodiny Josefa, Marie a Ježíše

7:00 - Mše sv. bez úmyslu
8:00 - Mše sv. obětována za † Vladimíra Perutku, jeho rodiče, Aloizii Čubovou a živou rodinu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu s prosbou o uzdravení a osvobození, duše v očistci a živou rodinu na přímluvu Panny Marie 
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 28. prosince - Svátek svatých Betlémských dětí

17:00 - Mše sv. obětována za nenarozené děti, jejich rodiče a lékaře

Úterý, 29. prosince - Památka sv. Tomáše Becketa

Mše sv. není celebrována.

Středa, 30. prosince - Šestý den v oktávu Narození Páně

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † Anežku Příkazskou, manžela, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek, 31. prosince - Sedmý den v oktávu Narození Páně
Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce

16:00 - Mše sv. obětována na poděkování a za duše v očistci

Pátek, 1. ledna 2021 - Slavnost Narození Páně
Zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír
První pátek v měsíci

7:00 - Mše sv. obětována za Boží pomoc a ochranu pro děti
8:00
- Mše sv. bez úmyslu
9:00 - Mše sv. bez úmyslu
10:00 - Mše sv. obětována na poděkování za přijatá dobrodiní
14:30 - Adorace se svátostným požehnáním

Sobota, 2. ledna 2021 - Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

18:00 - Mše sv. bez úmyslu.

Neděle, 3. ledna 2021 - 2. neděle po Narození Páně

7:00 - Mše sv. S prosbou o pomoc Ducha Svatého při důležitých rozhodováních
8:00 - Mše sv. obětována ze nenarozené děti
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za uzdravení babičky a celou rodinu Trunečkovu
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možností svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Děkujeme všem zúčastněným za jejich službu, která přispěla ke kráse kostela i liturgie o Vánocích.
  • Tříkrálová sbírka letos nebude klasickou formou (tzn. nebudou chodit koledníci), ale kasičky budou v kostele, na úřadě a na poště (v Podhradní Lhotě v obchodě). V kostele si můžete půjčit požehnanou křídu nebo si přímo vzít nálepku na dveře.
  • Příští neděli v 17.00 začíná přihlašování na jarní prázdniny Sněženky na Arše, ale také pro starší na faře. Přihlašování na archa.ado.cz
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6 976 Kč a ze slavnosti Narození Páně 10 109 Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.