Pořad bohoslužeb 27. 6 - 4. 7. 2021

26.06.2021

Neděle, 27. června - 13. neděle v mezidobí

9:00 - Mše svatá obětována za farníky

14:30Adorace, svátostné požehnání

Pondělí, 28 .června - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

18:00 - Mše svatá obětována za poděkování za dar svátostného kněžství o. Jiřího P.

Úterý, 29. června - Slavnost sv. Petra a Pavla, Apoštolů

18:00 - bez úmyslu

Středa, 30. června - Svátek Výročí posvěcení katedrály

18:00 - bez úmyslu

Čtvrtek, 1července

18:00 - Mše svatá obětovaná za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 2července - První pátek v měsíci

18:00 - Mše svatá obětovaná za zdraví duše i těla, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Sobota, 3. července - Svátek sv. Tomáše, apoštola

18:00 - bez úmyslu

Neděle, 4. července - 14. Neděle v mezidobí, sbírka na postižené tornádem

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 - Adorace, svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Děkujeme týmákům z fary a také mladým z naší farnosti za organizaci Přespáčka na faře a také všem dalším za příspěvky do kuchyně.

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Dnes od 14.30 proběhne rozloučení s otcem Jiřím v kostele a v Paláci. Od 18 hodin nabízíme promítnutí osmifinálového fotbalového utkání na faře. Děkujeme za pomoc s občerstvením.

  • V pondělí od 19 h u p. Václava Měsíce proběhne u zasedání ekonomické rady farnosti.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • Novým kaplanem v Rajnochovicích bude Filip Hochman. Primici bude mít 5. července v 15 h na náměstí v Kyjově. Primiční mše bude živě přenášena na TV NOE.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 14 402 Kč. 5 000 Kč z této sbírky bylo odesláno na Archu jako dar na její činnost. Příští neděli z rozhodnutí otce arcibiskupa bude sbírka na postižené bouřkami a tornádem na jižní Moravě.