Pořad bohoslužeb 27. 9. - 4. 10. 2020

30.09.2020

Týden po 26. neděli v mezidobí | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 27. září - 26. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 28. září - Slavnost sv. Václava
Doporučený svátek

09:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé Václavy
14:30 - Adorace a svátostné požehnání 

Úterý, 29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Mše sv. není celebrována.

Středa, 30. září - Památka sv. Jeronýma

18:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována na poděkování za ochranu Panny Marie a Boží milosrdenství

Čtvrtek, 1. října - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

18:00 - mše svatá obětována za † Zdeňka a Miroslavu Sušňovy, babičku Anežku a živou rodinu

Pátek, 2. října - Památka svatých andělů strážných
První pátek v měsíci

18:00 - mše sv. obětována na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Sobota, 3. října
Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce

17:00 - Adorace
18:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Neděle, 4. října - 27. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).  K stání je určeno jen 10 míst.
  • Od čtvrtka začíná měsíc modlitby svatého růžence.
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Příští neděli povede adoraci společenství modlící se za kněze a po požehnání o této iniciativě řekne více.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Zichalová a Pelcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na Svatou zemi (Boží hrob). Sbírka z minulé neděle činila 3 274 Kč.