Pořad bohoslužeb 28. 10. - 4. 11. 2018

03.11.2018

Neděle, 28. října - 30. neděle v mezidobí, Výročí 100 let od vzniku ČSR

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky, poděkování za naši vlast
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 29. října - Nezávazná památka bl. Marie Restituty Kafkové

17:00 - mše sv. obětována za dar Božího milosrdenství

Úterý, 30. října

Mše sv. není sloužena.

Středa, 31. října - Nezávazná památka sv. Wolfganga

15:00 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelou paní Marii Dubjákovou

Čtvrtek, 1. listopadu - Slavnost všech svatých

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze a za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

15:00 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého pana Františka Klečky
17:00
- mše sv. obětována za Jaroslava Urbánka, rodinu Chlápkovu a Tomšejovu

Sobota, 3. listopadu

17:00 - mše svatá obětována za zemř. Rudolfa Kundráta, živou a zemřelou rodinu Kundrátovu a Rajnochovu

Neděle, 4. listopadu - 31. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • V rámci dnešního výročí 100 let od ČSR bude v 10.30 vycházet slavnostní průvod od tělocvičny ZŠ k Pomníku padlých, kde bude položen věnec, poté bude také zasazen strom jako vzpomínka na vznik republiky.
  • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek - sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu.
  • 1. až 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
  • (Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.)
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Příští neděli 4. 11. bude sbírka na Charitu (dopis od Mons. Bohumíra Vitáska).
  • Příští neděli 4. 11. bude místo svátostného požehnání pobožnost na hřbitově a po něm ministrantská schůzka.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka na misie z minulé neděle činila 6 373 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.