Pořad bohoslužeb 28. 2 - 7. 3. 2021

28.02.2021

Neděle, 28. února 2021 - 2. neděle postní

8:00 -  mše sv. obětována za Anežku a Rajmunda Škařupovy, dva zetě, rodiče, sourozence a duše v očistci
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00 - mše sv. obětována za rodiče, bratra, manžela, duše v očistci a za dar zdraví
14:30 - Křížová cesta - ministranti

Pondělí, 1. března 2021

17:00 - mše sv. obětována za Marii a Josefa Gajduškovy, živou a zemřelou rodinu

Úterý, 2. března 2021

Mše sv. nebude celebrována

Středa, 3. března 2021

17:00 - mše sv. obětována za zemřelou Amálii a Antonína Provazníkovy, dceru, vnuka, živou a zemřelou rodinu z obou stan, zemřelou Boženu Otrubovu a duše v očistci

Čtvrtek, 4. března 2021

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 5. března 2021

16:30 - Křížová cesta
17:00 - mše sv. obětována za zemřelou Ludmilu a Vladimíra Rohanovy

Sobota, 6. března 2021 - S nedělní platností 

18:00 - mše sv. obětována za organizátory a účastníky Absolventského Velehradu


Neděle, 7. března 2021 - 3. neděle postní

8:00 - mše sv. obětována za zemřelou Jana Džurného, živou a zemřelou rodinu
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00 - mše sv. obětována za zemřelého Josefu Dobšovu, manžela, dvě dcery, zetě a duše v očistci
14:30 - Křížová cesta - ženy


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • V pondělí 3. 1. na www.archa.ado.cz začíná přihlašování v 17 hodin pro mladé od 15 do 18 let na letní týdenní putovní tábory a v 20 hodin pro děti na letní tábory na Arše.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • V pátek bude v kostele od 18.00 schůzka pro nové ministranty. Odvoz zpět zajištěn.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle "Haléř sv. Petra" činila 11 794 Kč.