Pořad bohoslužeb 28. 6. - 5. 7. 2020

27.06.2020

Týden po 13. neděli v mezidobí | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 28. června - 13. neděle v mezidobí
První svaté přijímání

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 29. června - Slavnost sv. Patra a Pavla
Doporučený svátek

18:00 - mše svatá obětována za živé a zemřelé členy živého růžence

Úterý, 30. června - Nezávazná památka sv. prvomučedníků římských
Výroční den posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci

Slavnostní mše sv. v katedrále v Olomouci v 7:00 a 18:00 (večerní mši celebruje Mons. Jan Graubner)

Středa, 1. července

18:00 - mše sv. obětována za zdraví duše i těla, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 2. července

18:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 3. července - Svátek sv. Tomáše

15:00 - zádušní mše s pohřebními obřady obětována za zemřelého p. Aloise Stašu

Sobota, 4. července - Nezávazná památka sv. Prokopa

18:00 - mše svatá obětována za † Pavla Rýcem tatínka Aloise a živou rodinu

Neděle, 4. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
9:30
- Poutní mše sv. v Komárně
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přespáčku pro děti.
  • Také zveme na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích. Přihlášky jsou k dispozici na farním webu.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 967 Kč.