Pořad bohoslužeb 28. 7. - 4. 8. 2019

29.07.2019

Neděle, 28. července - Poutní slavnost sv. Anny

7:00 - příležitost ke svátosti smíření
7:30 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za poutníky z Loukova a okolí
10:30 - slavnostní mše sv. obětována za poutníky z Bystřice p. Hostýnem a okolí
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a novokněžské požehnání
17:00 - mše sv. obětována za začínající RAFT camp

Pondělí, 29. července - Památka sv. Marty

17:30 - mše sv. obětována za † rodiče Forejtarovy, syna Františka a Josefa, duše v očistci a živou rodinu

Úterý, 30. července - Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa

17:30 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa, 31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly

17:30 - mše sv. ve farním kostele v Rajnochovicích obětována za lásku, úctu a věrnost manželů

Čtvrtek, 1. srpna - Památka sv. Alfonse z Liguori

17:30 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 2. srpna - Nezávazná památka Panny Marie, Královny andělů
První pátek v měsíci

12:00 - pontifikální mše sv. obětována za † Ludmilu Čubovou a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Sobota, 3. srpna

18:00 - mše sv. obětována za † Františka a Anežku Klečkovy a † syna

Neděle, 4. srpna - 18. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Kvůli RAFT campu probíhajícím ve dnech 28. 7. - 3. 8. 2019 bude změna času slavení mší svatých ve všední dny - čas se posouvá z obvyklých 18:00 na 17:30. Středeční mše sv. bude sloužena ve farním kostele v Rajnochovicích.
  • V pátek bude ve 12h sloužena pontifikální mše sv. pomocným biskupem, Mons. Josefem Nuzíkem. Pokud dárci za páteční úmysl čas nevyhovuje, nechť kontaktuje P. Jiřího Pospíšila.
  • Ve středu 31. 7. 2019 v 19:15 Vás zveme do "Paláce kultury a sportu" (alias "farní stodoly") ke shlédnutí záběrů pořadu "Církev za oponou" a následné diskusi s moderátorem pořadu, Ondřejem Dvořákem.
  • Návštěvy nemocných proběhnou kvůli časové vytíženosti o týden později.
  • Lesníci, myslivci a přátelé lesa jsou v sobotu 3. srpna zváni na již 7. pouť "Zelenou stopou na Sv. Hostýn". Sraz je v 6:30 u kapličky v Podhradní Lhotě.
  • K dispozici je petice za záchranu domácí péče.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za Vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 555,- KČ.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.