Pořad bohoslužeb 28. 3 - 4. 4. 2021

28.03.2021

Neděle, 28. března - Květná Neděle - 26. mezinárodní den mládeže

8:00 - Mše svatá obětována za Marii a Milana Uhříkovy a živou rodinu

9:00 - Mše svatá obětována za farníky

10:00 - Mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Škařupovu, Židkovu, Gregušovu a Majtanovu 

15:00 - křížová cesta - mládež

15:30 - 16:30 - Možnost svátosti smíření

Pondělí, 29. března - Pondělí svatého týdne

Mše svatá nebude celebrována 

Úterý, 30. března - Úterý svatého týdne

Mše svatá nebude celebrována  

Středa, 31. března - Středa svatého týdne

Mše svatá nebude celebrována  

Čtvrtek, 1. dubna - Zelený čtvrtek

18:00 - Mše svatá obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek, 2. dubna - Velký pátek - den přísného postu

14:30 - Křížová cesta

15:00 - Obřady umučení Páně

Sobota, 3. dubna - Bílá sobota - vigilie vzkříšení

20:30 - bez úmyslu

Neděle, 4. dubna - Slavnost zmrtvýchvstání Páně

8:00 - bez úmyslu

9:00 - Mše svatá obětována za farníky

10:00 - Mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Hradilovu

14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Domácí liturgie Velikonočního tridua je k dispozici na farních webových stránkách.

  • Do koše před oltářem můžete přinést schránky postní almužny. Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, užijte peníze, které jste odložili do schránky postní almužny, pro sebe a svou rodinu.

  • Dnes bude zpovídání před Velikonocemi od 15.30, tedy po křížové cestě, která bude v 15.00.

  • Na Velký pátek bude v kostele v 14.30 křížová cesta. Po ní začneme novénu k Božímu milosrdenství

  • Na Bílou sobotu zveme k modlitbě bdění u Božího hrobu. Zapisujte se na arch vzadu v kostele. Bdění začne v 8.00 a bude zakončeno v 15.00 modlitbou novény k Božímu milosrdenství.

  • Pro velikonoční svátky je udělena výjimka účastníkům bohoslužeb ohledně zákazu vycházení (povinnost návratu z bohoslužby do 23.59).

  • Příští neděli bude po mši svaté žehnání pokrmů.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 975 Kč. Během Velikonoc budou následující sbírky: na Velký pátek a při velikonoční vigilii na Boží hrob v Jeruzalémě a v neděli na Kněžský seminář.