Pořad bohoslužeb 29. 11. - 6. 12. 2020

29.11.2020

Drazí farníci,
dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 50 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii. 


Neděle, 29. listopadu - 1. neděle adventní

14:30 - Požehnání adventních věnců
14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje

6:30 - Rorátní mše sv. obětována za Anežku Tomšejovou a duše v očistci

Úterý, 1. prosince - Nezávazný památka sv. Edmunda Kampiána

Mše sv. není celebrována.

Středa, 2. prosince

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za dvoje rodiče a živou rodinu

Čtvrtek, 3. prosince - Památka sv. Františka Xaverského

6:30 - Rorátní mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Aktualizováno

Pátek, 4. prosince - Nezávazná památka sv. Jana Damašského

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za Josefa a Marii Gajduškovy, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 5. prosince

18:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za manžela Miroslava, bratry Pavla a Josefa, dvoje rodiče, prarodiče, živou a zemřelou rodinu

Neděle, 6. prosince - 2. neděle adventní

7:30 - Mše sv. bez úmyslu
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:30 - Mše sv. bez úmyslu
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


 • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 50 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii. 
 • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a 15.30 a s možností svátosti smíření v sakristii. Stále platí pravidelné odvozy z Podhradní Lhoty do kostela a zpět (14.15 od zastávky), včetně středy (v 16.40).
 • V zadní části kostela je možné si objednat kalendáře na další rok, koupit si vánoční oplatky (10,-) a také se zapsat k modlitbě za posvěcení rodin s putující souškou Panny Marie s Ježíškem (zápisový list také na webových stránkách farnosti). Je možné si také nechat požehnat dům či byt, kdy kněží po domluvě přijedou, pomodlí se s vámi a požehnají vaše obydlí.
 • V pondělí a ve čtvrtek budou roráty v 6.30, ale kvůli omezením bez snídaně na faře.
 • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
 • V sobotu 5. 12. se uskuteční online-formou den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, více na stránkách www.agkm.cz.
 • Zveme děti od 1. do 9. třídy na víkend pro děti z farnosti (na faře nebo na Arše). Začínáme v pátek 18. 12. farní mší sv. v 17 hodin v kostele a končíme nedělní mší svatou v 9 hodin.
 • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
 • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.