Pořad bohoslužeb 29. 12. 2019 - 5. 1. 2020

29.12.2019

Týden po Svátku sv. rodiny | roční cyklus A
1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 29. prosince - Svátek svaté rodiny
Obnova manželských slibů

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 30. prosince - 6. den v oktávu Narození Páně

13:00 - mše sv. s mladými na Svatém Hostýně obětována za mládež a poutníky z Rajnochovic

Úterý, 31. prosince - 7. den v oktávu Narození Páně

16:00 - vánoční mše sv. pro děti obětována za † rodiče Cíchovy a Matůšů, za † Pankrácii Cíchovou a živou rodinu a † rodinu Cintlerovu

23:00 - půlnoční mše sv. obětována za pastoraci mládeže v arcidiecézi a dobrodince

Středa, 1. ledna - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír

9:00 - mše sv. obětována za dceru a rodinu

Čtvrtek, 2. ledna - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 3. ledna - Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš
První pátek v měsíci

14:30 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelou paní Jarmilu Rajnochovou

Sobota, 4. ledna - Sobota po oktávu Narození Páně

18:00 - mše svatá obětována za † manžele Vinklárkovi a syna, živou rodinu a duše v očistci

Neděle, 5. ledna - 2. neděle po Narození Páně

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • V pátek budou kněží navštěvovat nemocné.
  • Připomínáme, že letošní tříkrálový ples se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020.
    Téma je "Benátská noc". Prosíme o pomoc s dary do tomboly a srdečně zveme.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 102,- KČ
    a z vánočních svátků 26 452,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz